předchozí kapitola   následující kapitola

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ SRDCE

MYOKARDITIS

I když jsou EKG změny často jedinou známkou onemocnění, nejsou specifické a mohou jen
podpořit klinickou diagnózu.

Mezi nepřímě EKG známky myokarditidy patří:
a) přítomnost arytmií
   -sinusová tachykardie, supraventrikulární a komorové extrasystoly, fibrilace a flutter síní, různé 
     typy A-V blokád
b) změny v repolarizační fázi - úsek ST-T
    -úsek ST - nemusí být změněn nebo mohou být jen nevýznamné deprese.
    -vlna T - časté je oploštění až inverze vln T
c) prodlouženi PQ a QTc (na frekvenci korigovaný interval QT nad 0,44 s)
    -zejména u revmatické myokarditidy.
d) nízká voltáž
    -provází srdeční dilataci nebo perikardiální výpotek.

PERIKARDITIS

1. Akutní stadium (dny až 3 týdny) - typickou známkou je elevace ST

Elevace ST je ve všech svodech mimo aVR. Je proximálně konkávní (obr. 66, 67) a přechází do
normální vlny T. Nedochází ke vzniku patologického kmitu Q.

 

Obr. 66

 

Obr. 67 Akutní perikarditis

Pozor:
Diferenciálně diagnosticky je nutno odlišit elevace ST u infarktu myokardu, které jsou
proximálně konvexní, vlna T splývá s elevací ST v Pardeeho vlnu a nedá se od ST úseku
odlišit. Elevace jsou jen v některých svodech podle lokalizace IM. Navíc je patol. Q jako
známka nekrózy myokardu.

2. Subakutní stadium (týdny až 3 měsíce) -
dochází k vymizení elevací ST a současně dochází k vývoji negativních vln T (obr. 68, 69).
Většinou jde jen o ploché negativity, které nejsou tak hluboké jako koronární T u infarktu
myokardu. Je-li přítomen perikardiální výpotek, je na EKG nízká voltáž.

Na EKG jsou často jen nespecifické změny v oblasti vlny T (negativní nebo jen ploše negativní
vlny T), které mohou mít řadu příčin a nemusí tedy znamenat perikarditis. Je nutně srovnání
s klinikou a anamnézou onemocnění.

 

Obr. 68

 

Obr. 69 Subakutní stadium perikarditidy

3. Stavy po perikarditidě - EKG se normalizuje.
Přetrvávající nízká voltáž a oploštěné až invertované (ploše negativní vlny T svědčí
pro chronickou perikarditidu).

předchozí kapitola   následující kapitola

Counter.cz