Ukázky EKG křivek

Na úvod několik rad a informací:

1) dodržujte vždy správné pořadí čtení EKG, tj. rytmus, akce, frekvence, osa, změření vln a kmitů (P, PQ, QRS, QT) a nakonec analýza vln a kmitů se stanovením diagnózy.

2) vlny P hledejte přednostně ve II a V1 (hned dostanete odpověď na rytmus)

3) nejméně vám toho řekne svod aVR - pokud nečtete EKG profesionálně, ignorujte jej zatím

4) naučte se perfektně rozeznávat QRS komplex dle této stránky, abyste např. četli správně např. rSr´ nebo RR´ a nepletli se

5) mějte neustále v paměti tento obrázek, který ukazuje kde je patologie:

 


Tyto záznamy byly provedeny standardním 12svodovým EKG přístrojem ve Fakultní nemocnici v Praze, Motoli
a ve Fakultní nemocnici v Olomouci - (staženo z internetu - zdroj viz níže).
Z důvodu lékařského tajemství byla EKG oříznuta tak, aby nebyla vidět jména a rodná čísla. Záznamy jsou od různých pacientů.  Křivky jsou s omezeným popisem (zvýraznění patologie nebo zvlášnoti) nebo s kompletním popisem - viz následující EKG.


 

Normální EKG:

Normální EKG: Sinusový rytmus, osa +30°, frekvence 70/min Interval PQ 0,20s, šířka QRS komplexu 0,08s, přechodní zóna ve V3,
vlny T jsou konkordantní, interval QT 0,36, QTc 0,39.

Kompletní EKG atlas doc. Č. Číhalíka na http://noe.upol.cz/ImageBankaDefault.aspx?=Tutorialy\Start&ThemeId=17


Další ukázky EKG:

(medici - popis si cvičně zkuste provést se svým vyučujícím lékařem)


Na obrázku výše je ve svodu C6 artefakt, který se ignoruje.Zde je na první pohled něco zvláštního - před vlnami P jsou umělé kmity z kardiostimulátoru.


 

zpět

Counter.cz