předchozí kapitola   následující kapitola

SRDEČNÍ PŘEVODNÍ SOUSTAVA

Obr.1 Schématické znázornění srdeční převodní soustavy. SA-sinoatriální uzel; AV-atrioventrikulární uzel;
 HS Hisův svazek; PR-pravé raménko Tawarovo; PF přední fascikulus LTR; ZF-zadní fascikulus LTR;
 1-Thorelův svazek; 2-Wenckebachův svazek; 3-Jamesův svazek; 4-Mahaimova vlákna

Převodní srdeční soustavu tvoří (obr. 1):

- sinoatriální uzel (SA uzel)
- internodální síňové spoje
- atrioventrikulární uzel (AV uzel)
- Hisův svazek
- pravé a levé raménko Tawarovo
- Purkyňova vlákna

Vzruch vzniká normálně v SA uzlu, který je primárním pacemakerem, neboť má vyšší frekvenci než
ostatní "potenciální pacemakery" (AV uzel, komory). SA uzel tedy určuje srdeční rytmus,v tomto
případě je sinusový. Z SA uzlu se pak vzruch šíří na síně, po kterých  se rozbíhá všemi směry,
přednostně však využívá preferenční síňové dráhy (Thorelův, Wenckebachův, Jamesův
a Bachmanův svazek viz obr. 1), které vedou vzruch rychleji než ostatní  pracovní myokard.

Vzruch z SA uzlu přechází postupně na AV uzel, který leží pod endokardem na spodině pravé síně,
nad septálním cípem trikuspidální chlopně. Jeho dolní část plynule přechází v Hisův svazek, který
prostupuje elektricky nevodivou vazivovou přepážkou na mezikomorové septum. AV uzel
a horní
část Hisova svazku se označují jako síňokomorová junkce (AV junkce). Přenos vzruchu se šíří
na komory jen cestou AV junkce (vzhledem k vazivovému skeletu mezi síněmi a komorami).

Při vyřazení SA uzlu přejímá AV uzel funkci pacemakeru (sekundární pacemaker s tzv.
nodálním - junkčním srdečním rytmem).

AV uzel má důležitý význam u fibrilace a flutteru síní, kdy aktivace síní je cca 300/min., a AV uzel
chrání komory před touto vysokou frekvenci, která by vedla k jejich vyčerpání a srdečnímu
selhání. AV uzel zde působí jako fyziologický blok a převede jen vzruchy, které nespadají
do refrakterní fáze.

V mezikomorovém septu přechází Hisův svazek v pravé a levé Tawarovo raménko (obr. 2). Záhy
po rozdělení se levé raménko dělí na silnější zadní fascikulus (svazeček, větev) a slabší přední
větev. Z přední větve levého Tawarova raménka (LTR) odstupuji větve pro aktivaci septa.

Každé raménko aktivuje určitou část srdečních komor, a to:
Pravé raménko (PTR) aktivuje pravou komoru
Přední fascikulus LTR aktivuje septum, přední papilární sval a anterolaterální část levé komory.
Zadní fascikulus LTR aktivuje posterolaterální oblast levé komory srdeční a zadní papilární sval.

 

Obr. 2

předchozí kapitola   následující kapitola

Counter.cz