úvodní strana   následující kapitola

OBSAH

Seznam použitých zkratek
Srdeční převodní soustava
Přehled svodů užívaných v EKG

Popis EKG křivky
1.srdeční rytmus
2. Akce srdeční
3. Frekvence
4. Elektrická osa srdeční
5. Analýza kmitů a vln na EKG
    -vlna P
   
-interval PQ
   
-QRS komplex
   
-úsek ST
   
-vlna T
   
-vlna U
   
-interval QT

Ischemická choroba srdeční
1. Angina pectoris
2. Infarkt myokardu

Cor pulmonale acutum

Hypertrofie srdečních komor
Hypertrofie levé komory srdeční
Hypertrofie pravé komory srdeční

Arytmie - klasifikace
Sinusová tachykardie
Sinusová bradykardie
Respirační sinusová arytmie
Nerespirační sinusová arytmie
Sinusová zástava
Sick sinus syndrom
Supraventrikulární předčasné stahy
Supraventrikulární tachykardie
Fibrilace síní
Flutter síní
Putující pacemaker
Multifokální atriální tachykardie
Komorové předčasné stahy
Komorová tachykardie
Fibrilace komor
Flutter komor
Komorová zástava
Sinoatriální blokáda
Atrioventrikulární blokáda
Blokáda levého raménka
Blokáda pravého raménka
Levý přední hemiblok
Levý zadní hemiblok
Bifascikulární blokády
Trifascikulární blokáda
Syndromy preexcitace
  -syndrom WPW
  -syndrom CLC
Parasystolie

Zánětlivá onemocnění srdce
Myokarditis
Perikarditis

Digitalisové změny
EKG změny při anémii, hyper- a hypotyreóze
Ionty a změny na EKG
Stimulovaný rytmus

úvodní strana   následující kapitola

Counter.cz