předchozí kapitola   následující kapitola

KLASIFIKACE ARYTMIÍ

I. PORUCHY TVORBY VZRUCHU

A. Sinusové arytmie
1. sinusová tachykardie
2. sinusová bradykardie
3. respirační sinusová arytmie
4. nerespirační sinusová arytmie
5. sinusová zástava (sinus arrest)
6. sick sinus syndrom

B. Supraventrikulární arytmie
1. ektopické supraventrikulární stahy (extrasystoly)
2. supraventrikulární tachykardie
3. fibrilace síní
4. flutter síní
5. putující pacemaker (cestující pacemaker)
6. multifokální atriální tachykardie

C. Komorové arytmie
1. komorové předčasné stahy (extrasystoly)
2. komorová tachykardie
3. komorová fibrilace
4. komorový flutter
5. komorová zástava

II. PORUCHY VEDENÍ VZRUCHU

A. Sinoatriální blokáda I. až III. stupně
B. Atrioventrikulární blokáda I. až III. stupně

C. Raménkové blokády
1. blok levého Tawarova raménka (BLTR)
2. blok pravého Tawarova raménka (BPTR)
3. levý přední hemiblok (LAH)
4. levý zadní hemiblok (LPH)
5. bifascikulární blokáda (BPTR + LAH, BPTR + LPH)
6. trifascikulární blokáda

D. Syndrom preexcitace

III. PORUCHY TVORBY I VEDENÍ VZRUCHU

Parasystolie

předchozí kapitola   následující kapitola

Counter.cz