předchozí kapitola   následující kapitola

IONTY A ZMĚNY NA EKG

 

Na EKG obraz má vliv jen draslík a vápník. Podle EKG křivky však nelze usuzovat na přesnou
hladinu určitého iontu v krvi.

Obr. 71 Přehled základních EKG změn u poruch minerálního hospodářství

HYPERKALÉMIE

Draslík je hlavní nitrobuněčný kationt a zvýšená extracelulární koncentrace K+ zpomaluje
depolarizaci a zkracuje trvání repolarizace.

 

Obr. 72

EKG nález:
1. (hladina cca 6 mmol/l) Vysoké, hrotnaté, špičaté a úzké vlny T (symetrické) ve všech svodech, 
     hlavně V2-4.
Výška přesahuje 5 mm v končetinových svodech a 10 mm v hrudních svodech.
2. Zkracuje se interval QT (i QTc)
3. (7 - 8 mmol/l) Prodlužuje se interval PQ a mizí amplituda vlny P (buď vymizením excitability síní
     při zachovalém sinoventrikulárním vedení nebo zrychlením junkčních pacemakerů).
4. (8 - 10 mmol/l) Deformace a rozšíření QRS komplexu (zpomaluje se šíření vzruchu v komorách).
5. EKG změny mohou vyústit v komorovou tachykardii s fibrilací komor nebo v asystolii.

Výskyt: akutní selháni ledvin, hemolytické stavy, metabolická acidóza.

HYPOKALÉMIE

Snížená hladina K+ v séru vede ke zvýšení koncentračního spádu draslíkových iontů, a to vede
ke zrychlení depolarizace a zpomalení repolarizace.

 

Obr. 73

EKG nález:
1. Nízké, oploštělé až invertované T vlny
2. Prodloužení QT úseku (je to na úkor prodloužení T vlny; ST úsek není prodloužen)
3. Zřetelně pozitivní U vlny - v hrudních i končetinových svodech, a to zejména tam, kde je
    vysoké R
4. Horizontální, popř. lehce descendentní deprese ST 0,5 mm
5. Sklon k četnějším komorovým extrasystolám

Výskyt: zvracení, průjmy, chronické podávání diuretik, laxancií, kortikoidů, primární a sekundární hyperaldosteronismus, i. v. podávání inzulínu u diabetického kómatu.

HYPERKALCÉMIE

Nápadně urychluje repolarizaci komor.

 

Obr. 74

EKG nález:
1. Zkrácení úseku ST, a to vede ke
2. Zkrácení intervalu QT

Výskyt: myelom, nádory metastazující do kostí, hyperparatyreoidismus.

HYPOKALCÉMIE

Prodlužuje repolarizaci komor.

 

Obr. 75

EKG nález:
1. Abnormální prodloužení ST, což vede k
2. Prodloužení intervalu QT

Výskyt: hypoparatyreoidismus, urémie, hepatální kóma, v průběhu akutní pankreatitidy, hypovitaminóza D.

předchozí kapitola   následující kapitola

Counter.cz