předchozí kapitola   následující kapitola

DIGITÁLISOVÉ ZMĚNY

 

Je nutné je dobře znát vzhledem k tomu, že digitálisové glykosidy (Digoxin) patří mezi běžně užívané léky.

1. Všeobecné změny po podání Digoxinu

Tyto změny se vyskytují i při normálních terapeutických hladinách a nejsou tedy projevem digitálisové intoxikace.
-člunkovitý tvar ST úseků
-plochá až negativní vlna T
-prodloužení PQ
-zkrácení QTc

 

Obr. 70 Digitalisové změny na EKG
Změny jsou dobře patrné ve svodech s vysokými kmity R, zejména ve svodech I, V5, V6.

2. Známky digitálisové intoxikace

-bigeminicky vázané komorové extrasystoly
-různé typy AV bloků

Při známkách digitálisové intoxikace se lék vysadí a k léčbě bigeminie je možno použít phenytoin, který je jako antiarytmikum účinný právě jen u digitálisové intoxikace, nebo procainamid.

předchozí kapitola   následující kapitola

Counter.cz